Utvecklas i Juseks mentorsprogram

Syftet med mentorsprogrammet är att du ska utvecklas och bli bättre på att
hantera en situation, ett yrke eller en miljö, genom att ta hjälp av någon som
har viktiga erfarenheter – en mentor.

Mentorns uppgift är att på olika sätt medverka till din utveckling och att stödja
och utmana dig utifrån den målsättning du har.

Vem kan bli adept?
För att bli adept ska du vara yrkesverksam medlem i Jusek. Du vill ha ett
bollplank i arbetslivet och är öppen för att hitta olika vägar framåt.

Din bakgrund och ålder spelar ingen roll, men vi tror att du har arbetat minst
ett år för att ha tillräckligt mycket erfarenhet från yrkeslivet för att
tillgodogöra dig mentorsprogrammet och tycka att det är givande. 

Som adept bestämmer du agenda, mål och fokus och föreslår ämnen att
samtala om. Du är medveten om att du själv ansvarar för hur mycket du får ut
av mentorsprogrammet. Det är inte mentorns roll att skaffa dig arbete om du
är på jakt efter nytt jobb.

Du kan avsätta minst två timmar i månaden för att träffa din mentor,
dessutom tillkommer tid för att fundera, förbereda dig och till exempel göra
övningar mellan era möten.

Du väljer mentor
Alla mentorer samlas i en mentorsbank, där du kan läsa om de olika profilerna
och välja vem du vill skicka en förfrågan till. Mentorn bestämmer vilken adept
hen vill starta mentorsprogram med. 

Eftersom ni ska träffas varje månad bör du välja en mentor som bor eller
arbetar nära dig. Mentorerna kan dock välja att acceptera adepter på andra
orter, då kommunicera ni via till exempel Skype.

Jusek stöttar er
När en mentor har accepterat din förfrågan startar ert individuella
mentorsprogram som pågår under nio månader med en träff var fjärde vecka.
Mentorsprogram kan starta när som helst på året.

Till er hjälp får ni varsin handbok med övningar som hjälper er att få till
konstruktiva samtal. Mentorsparet får även individuella mailpåminnelser som
håller mentorsprogrammet aktivt.

Vill du veta mer om mentorsprogrammet? Läs mer här

Vill du bli adept? 
Jag vill anmäla mig som adept
 

Tillbaka | Skriv ut

>

Passar du som mentor? 
Gör mentorstestet

Just nu finns det
166 lediga mentorer!

Du vet väl att Jusek även har mentorsprogram för studenter och invandrarakademiker?

Läs mer om alla mentorsprogram här

Juseks karriärtjänster

• CV-granskning
• LinkedIn-hjälp 
• Karriärrådgivning
• Karriärluncha – nätverka och få koll på intressanta yrken och branscher 

Läs mer på www.jusek.se/karriar