Hur du hittar länken till din LinkedIn-profil

Via LinkedIn

På Linked In:s supportsidor kan du hitta instruktioner för att hitta länken till din offentliga profil:

Läs mer

Via YouTube

I nedanstående YouTube-video visas även instruktioner för att hitta länken till din offentliga profil:

 

Anpassa länken till din LinkedIn-profil så att den blir snyggare och enklare att hitta

Att anpassa länken så att den får t ex följande utseende: www.linkedin.com/in/förnamn.efternamn.

Detta är självklart inget måste men är populärt bland LinkedIn-användare och förenklar för andra att hitta just din profil. 

Via LinkedIn

Läs mer

Via YouTube

 

Tillbaka | Skriv ut