Jusek logo

Om Juseks mentorsprogram

I Juseks mentorsprogram får adepterna ett stöd i karriären.
Mentorerna agerar bollplank, ger råd och delar med sig av egna
erfarenheter, både det som är bra och det som är mindre
smickrande.

Mentorn och adepten väljer varandra
Alla mentorer samlas i en "mentorsbank", där adepterna kan läsa om de
olika profilerna och välja vem de vill skicka en förfrågan till. Mentorn
bestämmer vilken adept hen vill starta mentorsprogram med. 

Stöd från Jusek
När mentorn har accepterad en adeptförfrågan startar ert individuella
mentorsprogram som pågår under nio månader med en träff var
fjärde vecka. Ni får varsin handbok med råd ochövningar som hjälper
er att lära känna varandra, planera framåt och få till konstruktiva samtal.

Nätverka med andra mentorspar
Mentorsprogrammet innehåller inga fysiska träffar med Jusek. Däremot
får ni information när det finns andra mentorspar i samma län, för att
kunna nätverka och dela erfarenheter.


För dig som vill bli mentor

Som mentor ger du av din tid, dina erfarenheter och ditt nätverk. I
gengäld kommer du att utvecklas, få reflektera kring din person och din
yrkesroll och känna glädjen i att stötta en annan människa.

Passar jag som mentor?
Vi tror att du som blir mentor har yrkesarbetat i minst tio år och kanske
har du erfarenhet av att vara chef eller ledare. Du är nyfiken på
människor och tycker om att se andra utvecklas. Du kan avsätta två
timmar i månaden för att träffa din adept.
Gör vårt test och se om du passar som mentor.

Jag har bestämt mig! Jag vill anmäla mig som mentor

Vill du veta mer? Läs texten Bli mentor – steg för steg


För dig som vill bli adept

Syftet med mentorsprogrammet är att du ska utvecklas och bli bättre på
att hantera en situation, ett yrke eller en miljö, genom att ta hjälp av
någon som har viktiga erfarenheter – en mentor. Mentorns uppgift är att
på olika sätt medverka till din utveckling och att stödja och utmana dig
utifrån den målsättning du har.

Vem kan bli adept?
För att bli adept ska du vara yrkesverksam medlem i Jusek. Du vill ha ett
bollplank i arbetslivet och är öppen för att hitta olika vägar framåt.

Din bakgrund och ålder spelar ingen roll, men vi tror att du har arbetat
minst ett år för att ha tillräckligt mycket erfarenhet från yrkeslivet för att
tillgodogöra dig mentorsprogrammet och tycka att det är givande. 

Som adept bestämmer du agenda, mål och fokus och föreslår ämnen
att samtala om. Du är medveten om att du själv ansvarar för hur
mycket du får ut av mentorsprogrammet. Det är inte mentorns roll att
skaffa dig arbete om du är på jakt efter nytt jobb.

Du kan avsätta minst två timmar i månaden för att träffa din mentor,
dessutom tillkommer tid för att fundera, förbereda dig och till exempel
göra övningar mellan era möten.

Vill du veta mer? Läs texten Bli adept – steg för steg

Jag har bestämt mig! Jag vill anmäla mig som adept