Jusek logo

Utvecklas i Juseks mentorsprogram

Mentorsprogrammet är till för dig som vill utvecklas i karriären. Din
mentor finns till för att stötta, sporra och vägleda dig i arbetslivet. Du
träffar din mentor en gång var fjärde vecka under totalt nio månader. Som
hjälp i er relation får ni en handbok och individuella mailpåminnelser.

Vi tror att du har yrkesarbetat minst ett år för att tillgodogöra dig
mentorsprogrammet och finna det givande.
Läs mer om mentorsprogrogrammet här 

Inte medlem i Jusek ännu?
Ansök om medlemskap här

Du vet väl att Jusek även har mentorsprogram
för invandrarakademiker och för studenter?

Innan du kan välja mentor måste du skapa en profil. Alla fält utom foto och
LinkedIn-länk är obligatoriska att fylla i.

Adept - registrera profil
Innan du kan bli adept behöver vi kontrollera att du är medlem i Jusek. Denna sökning görs för tillfället manuellt och det kan ta upp till en vecka att bli godkänd. Du får reda på när kontrollen är klar och du kan då gå in och leta bland medlemmarna.

Gällande fältet för personnummer: Vi behöver ditt personnummer (12 siffror) för att kontrollera att du är medlem i Jusek. Vi kommer inte att spara ditt personnummer i Jusek Mentorsprograms databas. När din ansökan om medlemskap i Jusek Mentorsprogram har godkänts eller nekats kommer vi att radera informationen.För att skicka handboken till dig som blir adept behöver vi din adress.