Jusek logo

Vanliga frågor och svar

Även om du har motiverat varför du har valt en viss mentor, kanske mentorn inte tycker sig passa för dig. Ni kanske har för olika bakgrund, eller skilda tankar kring vad mentorsprogrammet är till för.

Det kan kännas trist, men samtidigt bra att mentorerna inte tar på sig uppdrag som de inte känner för till hundra procent, för då skulle du sannolikt inte bli nöjd med mentorsprogrammet.

Tänk också på att det inte är mentorns uppgift att skaffa dig ett arbete eller agera jobbcoach om du är arbetssökande.  Om du skriver att du främst vill ha hjälp i ditt jobbsökande är det inte så troligt att någon vill vara din mentor.

Ja, det kan ni.

Registrera dig som adept och be din kollega registrera sig som mentor. Sedan skickar du en förfrågan via plattformen till din kollega som accepterar dig som sin adept.

Då kommer ni med i programmet och får varsin handbok och inspirationsmail skickade till er. Mentorn behöver inte vara medlem i Jusek.

Det är bra om vi har flera olika sätt att nå dig på. Om du till exempel byter jobb och bara har angett din gamla e-postadress kan vi inte nå dig om du får en förfrågan från en adept.

Jusek styr inte över adepternas val av mentor, det viktiga är en så bra match som möjligt. Men du kan själv se över din beskrivning och skriva en mer ”säljande” text om dig själv och ditt arbete, så att det verkar mer intressant att välja dig som mentor.

Infoga även ett foto på dig själv, många tycker det känns lättare och mer personligt att kontakta någon som de har ett ansikte på. Överväg också om du kan tänka dig att acceptera en adept på en annan ort, och då kommunicera via till exempel Skype.

De flesta som vill bli mentor, passar också som mentor. Med rätt inställning, nyfikenhet och prestigelöshet kommer du långt. I handboken får du som mentor mycket stöd och inspiration inför era möten. Gör mentorstestet för att se om du är rätt person.


Som adept ska du alltid ha ett syfte med att delta i mentorsprogrammet, men hur syftet ser ut kan variera: jag vill utvecklas, jag vill bli chef, jag vill byta jobb med mera. I handboken får mentorsparet mycket stöd och inspiration till era möten, men är alltid du som är adept som ansvarar för era möten och du måste vara tydlig med vad du förväntar dig av din mentor.

En del mentorer går inte att kontakta för tillfället, det kan bero på att de redan är mentor åt en annan adept eller att de tar paus från programmet.

Om mentorn redan är med i ett mentorsprogram kan du se när detta startade och räkna ut när mentorn förväntas blir ”ledig” igen.

Ja, det kan du. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i den röda bollen. Klicka sedan på Redigera profil i den grå rutan som dyker upp på samma ställe.
 
Längst ner i formuläret under Status på profil väljer du "Vilande". Då syns fortfarande din profil, men inga adepter kan kontakta dig.
  
När du känner dig redo att vara mentor igen, går du in på samma ställe och väljer "Aktiv" och blir nåbar igen.

Det första året i arbetslivet tror vi att du har fullt upp med att lära dig jobbet, branschen och alla uppgifter som kommer med en tjänst. Vi tror dessutom att du bör ha arbetat ett år för att ha tillräckligt mycket erfarenhet från yrkeslivet för att kunna tillgodogöra dig mentorsprogrammet och tycka att det är givande. 

 

Jusek jobbar med att hitta flera mentorer, men än så länge finns dessvärre inte representanter för alla branscher, utbildningsgrupper och yrken på alla orter. Tänk på att du kan få ut mycket även av en mentor som inte har samma bakgrund eller yrke som du själv.

 

Formulären för mentorsprogrammet ligger på en annan webbplattform, som är fristående från övriga Jusekwebben. Därför kommer inte systemet åt dina vanliga Jusekuppgifter. 

Däremot kan du välja samma lösenord som det du har till Jusekwebben, när du registrerar dig för mentorsprogrammet. 

Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka sedan på Redigera profil. Ändra i formuläret och klicka på Uppdatera profil.

Jusek har tre olika slags mentorprogram; för studenter, för  invandrarakademiker och för yrkesverksamma Jusekmedlemmar. Du väljer själv i vilka program du vill vara mentor.

Mentorsprogram för studenter: på de flesta studieorterna 
Mentorsprogram för invandrarakademiker: i Stockholm 
Mentorsprogram för yrkesverksamma: i hela landet