Utvecklas i Juseks mentorsprogram

Mentorsprogrammet är till för dig som vill utvecklas i karriären. Din
mentor finns till för att stötta, sporra och vägleda dig i arbetslivet. Du
träffar din mentor en gång var fjärde vecka under totalt nio månader. Som
hjälp i er relation får ni en handbok och individuella mailpåminnelser.

Vi tror att du har yrkesarbetat minst ett år för att tillgodogöra dig
mentorsprogrammet och finna det givande.
Läs mer om mentorsprogrogrammet här 

Inte medlem i Jusek ännu?
Ansök om medlemskap här

Du vet väl att Jusek även har mentorsprogram
för invandrarakademiker och för studenter?

Innan du kan välja mentor måste du skapa en profil. Alla fält utom foto och
LinkedIn-länk är obligatoriska att fylla i.

Adept - registrera profil

Tillbaka | Skriv ut

>

Passar du som mentor? 
Gör mentorstestet

Just nu finns det
162 lediga mentorer!

Du vet väl att Jusek även har mentorsprogram för studenter och invandrarakademiker?

Läs mer om alla mentorsprogram här

Juseks karriärtjänster

• CV-granskning
• LinkedIn-hjälp 
• Karriärrådgivning
• Karriärluncha – nätverka och få koll på intressanta yrken och branscher 

Läs mer på www.jusek.se/karriar